Lawatan Yang Amat Berhormat Dato’ Dr. Sahruddin bin Jamal, Menteri Besar Johor yang berlangsung di Terminal Feri Antarabangsa Kukup  pada 29 September 2019.